pregnant examined by doctor

Ο προγεννητικός έλεγχος των 11 έως και 14 εβδομάδων κύησης εδώ και μια 15ετία, ολοένα και εφαρμόζεται με μεγαλύτερη διαγνωστικότητα και αξιοπιστία στην ανίχνευση των εμβρυικών ανωμαλιών και αναφέρεται και  ως προγεννητικός έλεγχος Α΄ επιπέδου η ως PAPP-A  τεστ και αυχενική διαφάνεια.

Όλες οι γυναίκες, οποιαδήποτε και εάν είναι η ηλικία τους, έχουν μια μικρή πιθανότητα να γεννήσουν ένα μωρό με χρωμοσωμική ανωμαλία όπως το σύνδρομο Ντάουν (Down syndrome).

Οι υπερηχογραφικοί ανατομικοί δείκτες στον προγεννητικό έλεγχο του Α΄ επιπέδου είναι:

α) η  αυχενική διαφάνεια, η  ποσότητα  δηλαδή του υγρού πίσω από τον αυχένα του εμβρύου,  όπου τα έμβρυα με αυξημένη αυχενική διαφάνεια εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιακές ανωμαλίες και γενετικά σύνδρομα.

β) το  ρινικό οστό, όπου η απουσία του αυξάνει τον κίνδυνο για σύνδρομο Ντάουν κατά 48 φορές.

γ) ο φλεβώδης πόρος , στο ήπαρ του εμβρύου,  όπου μια ανώμαλη ροή στην κυματομορφή της ταχύτητας ροής στο φλεβώδη πόρο σχετίζεται με συγγενείς καρδιοπάθειες, με χρωμοσωμικές ανωμαλίες και πτωχή έκβαση της κύηση.

δ) η ροή αίματος στην καρδιά του εμβρύου.

Οι βιοχημικοί δείκτες στον προγεννητικό έλεγχο του Α΄ επιπέδου είναι :

Δείτε & κάτι άλλο που μπορεί να σας ενδιαφέρει!

unhappy pregnant

α) η πρωτείνη PAPPΑ

β) η ελεύθερη  β χοριακή γοναδοτροπίνη

Μια αυξημένη αυχενική διαφάνεια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το έμβρυο δεν είναι φυσιολογικό. Η ευαισθησία της υπερηχογραφικής εξέτασης είναι περίπου 80% από μόνη της, αλλά με την προσθήκη της μέτρησης της ελεύθερης  β χοριακής γοναδοτροπίνης και της PAPP-Α, καθώς επίσης και των υπόλοιπων υπερηχογραφικών δεικτών (ρινικό οστό, κυματομορφή φλεβώδους πόρου, ανεπάρκεια τριγλώχινας) προσεγγίζει το 95-97%.

Η εξέταση είναι απλή και γίνεται στο κρεβάτι του ιατρείου, διακοιλιακά όπου αφού τοποθετηθεί τζέλ στην κοιλιά. Με την βοήθεια του υπερηχογράφου, την οποία θα κινεί κατά την διάρκεια της εξέτασης ο γιατρός, θα απεικονίζεται στην οθόνη όσο το δυνατόν σαφέστατα, η εικόνα του εμβρύου. Η διάρκεια της εξέτασης δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά, ωστόσο αν το έμβρυο δεν έχει σωστή θέση, μπορεί να διαρκέσει και περισσότερο, καθώς θα πρέπει να επαναληφθούν οι σχετικές μετρήσεις αρκετές φορές. Όπως και να έχει, η εξέταση αυτή απαιτεί αρκετή υπομονή και θα πρέπει να δίνεται ο απαιτούμενος χρόνος για μελετηθεί με προσοχή το έμβρυο.

Παράλληλα θα σας ζητηθεί και η λήψη αίματος προκειμένου να γίνουν οι ορμονικές μετρήσεις (PAPP-A, ελεύθερη β-HCG).

Στα αποτελέσματα της αυχενικής διαφάνειας που θα σας δώσει ο γιατρός σας, θα φαίνεται η πρώτη τιμή (προϋπάρχουσα πιθανότητα) που προκύπτει λόγω της ηλικίας σας και στην συνέχεια η δεύτερη (τροποποιημένη πιθανότητα) που προκύπτει μετά την μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας και των ορμονών στο αίμα σας και η οποία είναι και αυτή που μας ενδιαφέρει γιατί θα δώσει και το τελικό αποτέλεσμα.

Τέλος, το υπερηχογράφημα αυτό προσφέρει τη δυνατότητα μιας πρώτης εκτίμησης της ανατομίας του εμβρύου, ώστε να μπορεί να ανιχνευθεί ένα σημαντικό ποσοστό σοβαρών ανωμαλιών σε αυτό το πρώιμο στάδιο.

Απόψεις και άλλες δηλώσεις που εκφράζονται από χρήστες και τρίτα μέρη (π.χ., επιστημονικούς συνεργάτες) είναι αποκλειστικά δικές τους και δεν αποτελούν απόψεις της Frezyland by Frezyderm. Την ευθύνη για περιεχόμενο που δημιουργείται από τρίτα μέρη φέρουν αποκλειστικά τα μέρη αυτά.

ΠΗΓΕΣ:

  1. Nicolaides KH, Spencer K, Avgidou K, Faiola S, Falcon O. Multicenter study of first-trimester screening for trisomy 21 in 75 821 pregnancies: results and estimation of the potential impact of individual risk-orientated two-stage first-trimester screening. Ultrasound Obstet Gynecol. 2005;25(3):221-6
  2. Nicolaides KH. Nuchal translucency and other first-trimester sonographic markers of chromosomal abnormalities. Am J Obstet Gynecol. 2004;191(1):45-67
  3. Souka AP, Von Kaisenberg CS, Hyett JA, Sonek JD, Nicolaides KH. Increased nuchal translucency with normal karyotype. Am J Obstet Gynecol. 2005;192(4):1005-21
  4. Spencer K, Souter V, Tul N, Snidjers R, Nicolaides KH. A screening program for trisomy 21 at 10–14 weeks using fetal nuchal translucency, maternal serum free beta human chorionic gonadotrophin and pregnancy-associated plasma protein-A. Ultrasound Obstet Gynecol 1999, 13:231–237