Νομικό Σημείωμα

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των γενικών όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (η πολιτική απορρήτου, προσωπικών δεδομένων και τυχόν άλλες ειδικότερες πολιτικές αναρτώνται σε ξεχωριστή ιστοσελίδα στον υπερσύνδεσμο https://frezyland.gr/politikh-prostasias-aporrhtoy/ ). Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της ιστοσελίδας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Άλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους αναφερόμενους όρους, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής και τον δεσμεύουν, άνευ άλλου τινός.

Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα θα πρέπει να είστε ενήλικες (άνω των 18 ετών) και να διενεργείτε προσπέλαση μέσω νόμιμου παρόχου και με νόμιμη διαδικτυακή σύνδεση. Άλλως, απαιτείται πρότερη γονική άδεια και ενδεχομένως η παρουσία του γονέα, ώστε να κρίνει κάθε φορά εάν το περιεχόμενο είναι κατάλληλο ή ανταποκρίνεται στην ωριμότητα του ανήλικου.

Χρήση Ιστοσελίδας

Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει ότι ο χρήστης διαθέτει τα απαραίτητα υλικά μέσα (hardware) και λογισμικό για χρήση του Διαδικτύου. Η εταιρεία μας, καίτοι λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προστασίας, αναγνωρίζει ότι δεν είναι δυνατή η απόλυτη προστασία των ιστοτόπων και η εξασφάλιση τους από κακόβουλες ενέργειες, έτσι δηλώνει ρητώς ότι δεν ευθύνεται για άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών από τεχνικά προβλήματα προκαλούμενα από παράνομες πράξεις τρίτων π.χ. από υποκλοπές στοιχείων ή από διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης των ιστοσελίδων ή αναπαραγωγής στοιχείων αυτής. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και η λήψη πληροφοριών (αρχείων, εγγράφων ή εικόνων) γίνεται με κίνδυνο και ευθύνη του χρήστη. Η εταιρία εφιστά την προσοχή ιδίως για αρχεία που αναρτούν και διαμοιράζονται οι άλλοι χρήστες της ιστοσελίδας και των εφαρμογών της, τα οποία σε κάθε περίπτωση ελέγχονται με το κατάλληλο λογισμικό, χωρίς να εξασφαλίζεται όμως το 100% της ασφάλειας τους από ιούς ή άλλο ανεπιθύμητο λογισμικό. Αν και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διατηρήσουμε την Ιστοσελίδα πάντα προσβάσιμη, δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε πρόσβαση υπό όλες τις συνθήκες σε όλες τις περιστάσεις. Είναι πιθανό για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα για λόγους συντήρησης ή για άλλους εκτός του πεδίου ελέγχου μας η πρόσβαση στην ιστοσελίδα να είναι πρόσκαιρα μη εφικτή ή και να διακοπεί, πράγμα για το οποίο η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Ο χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται ότι δεν κάνει χρήση της για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, κακόβουλο, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου. Απαγορεύεται η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας για πολιτικούς, προωθητικούς ή προσηλυτιστικούς σκοπούς. Ο χρήστης δεσμεύεται να μην εισάγει ιούς ή οποιασδήποτε φύσεως αρχεία που μπορούν να διαταράξουν την καλή λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας. Θα πρέπει να προστεθεί και να σημειωθεί ότι δεν παραχωρείται στον χρήστη κανένα άλλο δικαίωμα αναφορικά με την παρούσα ιστοσελίδα, πλην αυτού της προσωπικής ενημέρωσης, εκτός αν ρητώς ορίζεται άλλως. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των ανωτέρω όρων ή της υποχρέωσης καλόπιστης χρήσης της ιστοσελίδας, ο διαχειριστής δικαιούται να απαγορεύσει την περαιτέρω πρόσβαση, να διαγράψει τα αρχεία και τα στοιχεία που τυχόν έχει αναρτήσει ο χρήστης και γενικώς να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των άλλων χρηστών και της εταιρίας.

Ακρίβεια των πληροφοριών

Η εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να παρέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Ωστόσο, λόγω του συνεχούς κινδύνου παρέμβασης τρίτων στο Διαδίκτυο, αλλά και επειδή η μεταφορά δεδομένων στο Διαδίκτυο δεν είναι απολύτως αξιόπιστη, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ακρίβεια όλων των εμπεριεχόμενων στην ιστοσελίδα στοιχείων (ανά πάσα στιγμή). Σε περίπτωση που ο χρήστης εντοπίσει σφάλματα ή παραλείψεις στις παρεχόμενες, στην παρούσα ιστοσελίδα, πληροφορίες παρακαλούμε όπως μας ενημερώσει στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]. Ακόμη ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι πληροφορίες και οι συμβουλές που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας, σε καμία περίπτωση, δεν υποκαθιστούν την ιατρική διάγνωση, συμβουλή και παρακολούθηση. Ειδικότερα,

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Όλες οι ιατρικές, νοσηλευτικές και φαρμακευτικές πληροφορίες και συμβουλές που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα, ιδίως αυτές που αφορούν στις μέλλουσες μητέρες και τα βρέφη (ιατρικές εξετάσεις, πρόγραμμα εμβολιασμού, και γενικώς κάθε σχετικό υλικό), παρέχεται για απλή γενική ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων καταναλωτών, είναι ελεύθερα προσβάσιμες στον καθένα επισκέπτη της ιστοσελίδας και έχουν συνταχθεί προκειμένου να εξυπηρετήσουν την εμπορική φύση και αποστολή της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης (κατά το χρόνο σύνταξής τους) και τις ισχύουσες οδηγίες των αρμόδιων κρατικών ιατρικών υπηρεσιών από ιατρούς – επιστήμονες της συγκεκριμένης για κάθε πληροφορία ειδικότητας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως πλήρεις και ικανές για ενημέρωση επί όλων των πιθανών περιστατικών ή ότι υποκαθιστούν την ανάγκη ιατρικής εξέτασης, γνωμάτευσης ή συμβουλής, ούτε την υποχρέωση του κάθε ενδιαφερομένου να προσφύγει στον κατάλληλο επιστήμονα (ιατρό της ανάλογης ειδικότητας, φαρμακοποιό ή νοσηλευτή) για τη λήψη υπεύθυνης και εξατομικευμένης ενημέρωσης, γνωμάτευσης ή συμβουλής ή τη διενέργεια των αναγκαίων κατά περίπτωση ιατρικών πράξεων. Το υλικό αυτό δεν μπορεί να εκληφθεί ως ιατρική διάγνωση, συμβουλή, υπόδειξη ή παραίνεση προς συγκεκριμένη ιατρική, φαρμακευτική και εν γένει θεραπευτική πράξη. Καμία απόφαση για την αντιμετώπιση πάθησης ή την προληπτική ιατρική φροντίδα δεν μπορεί να λαμβάνεται βάσει αυτών, χωρίς την απαραίτητη εξατομικευμένη ιατρική συμβουλή και επίβλεψη και την άμεση επαφή του ειδικευμένου ιατρού με το κάθε περιστατικό, ούτε ο ασθενής μπορεί βάσει των πληροφοριών αυτών να διακόπτει ή τροποποιεί τη χορηγηθείσα από τον ιατρό του θεραπευτική αγωγή. Ειδικά σε περίπτωση ιατρικού επείγοντος, πρέπει να αναζητείται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση η κατάλληλη ιατρική βοήθεια και να μην περιορίζεται η αντιμετώπιση του, στις εδώ παρεχόμενες πληροφορίες.

Η χρήση κάθε πληροφορίας γίνεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του κάθε επισκέπτη. Οι επίσημες οδηγίες και εντολές των δημόσιων υγειονομικών υπηρεσιών και του ΕΟΦ υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε πληροφορίας εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα. Η FREZYDERM δεν επέχει καμία ευθύνη από τη καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών αυτών, την πληρότητα ή την εγκυρότητά τους.

Πνευματική Ιδιοκτησία

α) Προστασία

Ο δημιουργός της παρούσας ιστοσελίδας, απολαμβάνει νομικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτές συναντώνται στο Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο. Ειδικότερα και βάσει του Ν.2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» ο δημιουργός της παρούσης ιστοσελίδας με τη δημιουργία αυτής (ως έργου) και χωρίς την ανάγκη διατυπώσεων (άρθρο 6 παράγραφος 2 Ν. 2121/1993) προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτών «που περιλαμβάνει ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας  του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα)» (άρθρο 1 παράγραφος 1 Ν. 2121/1993).

β) Απαγορεύσεις

Βάσει του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος του δημιουργού, όπως αυτά περιγράφονται στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 2121/1993, απαγορεύονται ρητά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δημιουργού (άρθρο 14 Ν. 2121/1993) του έργου τα ακόλουθα: η οποιαδήποτε αναπαραγωγή των ιστοσελίδων ή επί μέρους περιεχομένου αυτών, όπως κειμένου, μέρους της βάσης δεδομένων, γραφικών παραστάσεων ή φωτογραφιών, η οποία υπερβαίνει τα όρια της ιδιωτικής χρήσεως (άρθρο 18 του Ν. 2121/1993). Επομένως απαγορεύεται η αποθήκευση σε σκληρό δίσκο ή άλλο τεχνικό μέσο αποθήκευσης, η αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), η φόρτωση με server, η δημιουργία deep και in-line links, η εκτύπωση και διανομή σε έγγραφη μορφή (ηλεκτρονική ή έντυπη), η μετάφραση ή η διανομή του περιεχομένου αυτών, η μετατροπή του συνόλου ή μέρους αυτών καθώς και η παρουσίαση στο κοινό. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν αποκλειστικά δικαιώματα του δημιουργού της ιστοσελίδας (της εταιρείας μας) ή του δημιουργού τους (πχ αρθρογράφου, φωτογράφου) κατόπιν σχετικής αδείας του προς εμάς, και σε κάθε περίπτωση η παράλειψη ή η μη έγκαιρη άσκηση από το δημιουργό των δικαιωμάτων του δεν μπορεί να αποτελέσει παραίτηση από αυτά. Σε περίπτωση επίκλησης χωρίων των ιστοσελίδων στα πλαίσια επιστημονικού διαλόγου, δηλαδή με αποκλειστικό σκοπό την πρόοδο της επιστήμης, επισημαίνεται ότι: «Η παράθεση του αποσπάσματος πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού, εφόσον τα ονόματα αυτά εμφανίζονται στην πηγή» (άρθρο 19 Ν. 2121/1993).

FREZYLAND Πρόγραμμα Επιβράβευσης

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες του διαδικτυακού τόπου frezyland.gr. (τα απαραίτητα πεδία για την εγγραφή του χρήστη είναι Όνομα, Επώνυμο, email και δημιουργία κωδικού για την πρόσβαση του στο πρόγραμμα). Από αυτούς, κάθε μήνα θα επιβραβεύονται τρία (3) άτομα που όσους συμμετέχοντες έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον εκατό (100) πόντους, κατόπιν ηλεκτρονικής κληρώσεως που θα λαμβάνει χώρα με αυτόματο τρόπο (διαδικτυακό εργαλείο) το πρώτο πενθήμερο του επόμενου μήνα.  Οι πόντοι συλλέγονται με πολλαπλούς τρόπους, όπως αυτοί αναλύονται στην σελίδα https://frezyland.gr/super-mommy/epivrabeysh/ . Υπάρχουν δράσεις (actions) μέσα στο site που δίνουν πόντους άπαξ (η εγγραφή στο site ή εγγραφή στο newsletter), ενώ άλλες δράσεις επιβραβεύονται σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος και ανάλογα με τη χρήση (π.χ. κοινοποίηση άρθρου στα Social media, ημερήσια επίσκεψη στο website). Η διάρκεια συλλογής και ισχύος των πόντων είναι κάθε φορά ένας πλήρης ημερολογιακός μήνας χωρίς να εξαιρούνται τα Σαββατοκύριακα και οι αργίες. Την πρώτη κάθε μήνα οι πόντοι του εγγεγραμμένου χρήστη μηδενίζονται και η συλλογή άρχεται εκ νέου (με τις αυτές ή άλλες δράσεις) για τον τρέχοντα ημερολογιακό μήνα (και για τη διεκδίκηση των δώρων της συγκεκριμένης περιόδου). Η Frezyderm δύναται να διατηρεί για λόγους ιστορικότητας και επαλήθευσης τους πόντους των προηγουμένων μηνών για όλους τους συμμετέχοντες χρήστες. Για λόγους διασφάλισης της αξιοπιστίας του προγράμματος, σε δράσεις που έχουν υψηλό βαθμό επικινδυνότητας για παραβίαση από κακόβουλους χρήστες ή για αθέμιτη χρήση, έχουν τεθεί συγκεκριμένοι περιορισμοί στη συλλογή των πόντων (πχ ένας χρήστης δεν μπορεί να διαμοιράζεται παραπάνω από δέκα άρθρα ανά μήνα, ώστε να μην μπορεί να αυξήσει τεχνηέντως τους πόντους του). Οι τρεις νικητές κάθε ημερολογιακού μήνα αναδεικνύονται αυτόματα, σύμφωνα με τους πόντους που έχουν συλλεγεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά, με κλήρωση ως ανωτέρω (μεταξύ των συμμετεχόντων που έχουν συλλέξει τουλάχιστον 100 πόντους τον συγκεκριμένο μήνα) και ανακοινώνονται μετά από εξακρίβωση και έλεγχο των στοιχείων και των πόντων. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται για το σύνολο των πόντων τους, σε πραγματικό χρόνο, οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν στην αρχική σελίδα του ιστότοπου https://frezyland.gr/ είτε στην ιστοσελίδα https://frezyland.gr/super-mommy/mamades-tou-mhna/ . Εφόσον κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης θελήσει να λάβει την αναλυτική ιστορικότητα ενεργειών του βάση της οποίας προκύπτει η συνολική του βαθμολογία, μπορεί να επικοινωνήσει μέσω email με το διαχειριστή του προγράμματος στο [email protected] . Τα δώρα του ημερολογιακού μήνα καθορίζονται κάθε φορά από την Frezyderm και ισχύουν για τον μήνα που έχουν καθοριστεί. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν αλλάζουν, δεν εξαργυρώνονται και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους, η FREZYDERM λαμβάνει κάθε μέριμνα για την διαθεσιμότητα τους, ωστόσο εάν για κάποιο λόγο αυτά εξαντληθούν ή ελλείψουν, η υποχρέωση της περιορίζεται σε αντικατάσταση με άλλο δώρο ίσης αξίας. Για την ενημέρωση των νικητών και τη διάθεση των δώρων του προηγούμενου μήνα, η Frezyderm θα επικοινωνεί στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα με τους χρήστες, αποκλειστικά και μόνο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στον διαδικτυακό τόπο, ημερομηνία ενημέρωσης είναι η ημέρα αποστολής του email. Ο χρήστης οφείλει εντός προθεσμίας ενός μήνα από την ημερομηνία ειδοποίησης του να επικοινωνήσει με την εταιρία και να δηλώσει την αποδοχή ή μη του δώρου και να συνεννοηθεί για τις λεπτομέρειες παραλαβής του, εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η FREZYDERM θα δώσει το δώρο στον επόμενο στη σειρά κατάταξης (του συγκεκριμένου ημερολογιακού μήνα). Η Frezyland στα πλαίσια του προγράμματος επιβράβευσης μπορεί ανά πάσα στιγμή να διοργανώνει τακτικούς ή έκτακτους διαγωνισμούς, ερωτηματολόγια ή άλλες ενέργειες που θα δίνουν επιπλέον πόντους σε όσους χρήστες συμμετέχουν σε αυτά.

Από τα σχόλια κάθε μήνα η FREZYDERM θα επιλέγει ελεύθερα ένα ή περισσότερα ως τα ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (πρωτότυπο, πιο χρηστικό, καλαίσθητο κλπ), το οποίο θα σηματοδοτεί με ένα σύμβολο επιβράβευσης (ώστε να είναι ορατό και από τους άλλους χρήστες) και θα τα πριμοδοτεί με σαρανταοχτώ (48) πόντους, οι οποίοι προστίθενται στους πόντους που ο χρήστης έχει συλλέξει τον συγκεκριμένο μήνα.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας

FREZYDERM A.B.E.E.

Διεύθυνση: Μενάνδρου 75, Αθήνα
Ταχ. Κωδ.: 104 37
Τηλέφωνο: +30 210 5246900
Φαξ: +30 210 5244433
e-mail: [email protected]