checking ovulation days on calendar

Τα σημάδια της ωορρηξίας ποικίλλουν από γυναίκα σε γυναίκα, ενώ ορισμένες είναι δυνατό να μην εμφανίζουν καθόλου συμπτώματα. Ο χρόνος της ωορρηξίας επίσης διαφέρει. Σε κάποιες περιπτώσεις, η ωορρηξία συμβαίνει τακτικά σαν ρολόι, την ίδια ημέρα του κύκλου κάθε μήνα ενώ σε άλλες συμβαίνει σε διαφορετική μέρα του κύκλου κάθε μήνα. Επειδή η ωορρηξία συνδέεται με τη σύλληψη και τη γονιμότητα, πολλές γυναίκες ενδιαφέρονται για τα σημεία τα οποία μπορεί να υποδηλώνουν την εμφάνισή της. Στο παρακάτω άρθρο αναλύονται  τα συμπτώματά της ωορρηξίας και οι μέθοδοι παρακολούθησής της,  ώστε να μπορεί μια γυναίκα να συλλάβει ταχύτερα και ευκολότερα.

Συμπτώματα και Σημεία της ωορρηξίας

Τα συμπτώματα της ωορρηξίας διακρίνονται σε βασικά και δευτερεύοντα. Τα βασικά συνοδεύουν πάντοτε την ωορρηξία, εντούτοις μπορεί να μη γίνονται αντιληπτά στη γυναίκα και περιλαμβάνουν τα εξής [1-4]:

 • Μεταβολές της τραχηλικής βλέννας. Κατά την ωορρηξία οι κολπικές εκκρίσεις είναι λεπτόρρευστες και μοιάζουν με το ασπράδι του αυγού. Μολονότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία στην εμφάνιση των κολπικών εκκρίσεων, κάθε γυναίκα «γνωρίζει» τα υγρά της. Συνηθέστερα, το αίσθημα της υγρασίας τοπικά και η αύξηση της ποσότητας της βλέννας μπορεί να συμβαδίζουν με την ωορρηξία.
 • Μεταβολές στη θερμοκρασία του σώματος. Η χρονική περίοδος της ωορρηξίας, συνοδεύεται πάντοτε από μικρή αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος. Εντούτοις, προκειμένου αυτή να γίνει αντιληπτή, προϋπόθεση είναι η τακτική μέτρηση της θερμοκρασίας για μεγάλη χρονική περίοδο και με θερμόμετρο ακριβείας.

Τα δευτερεύοντα συμπτώματα συνοδεύουν την ωορρηξία σε ορισμένες γυναίκες, όμως μπορεί να απουσιάζουν σε κάποιες άλλες [2-4]. Τέτοια συμπτώματα είναι:

 • Ελαφριά κολπική αιμορραγία (spotting).
 • Κοιλιακό άλγος στη μία πλευρά της κάτω κοιλιάς (υπογάστριο). Η ένταση του άλγους ποικίλει σημαντικά. Συνήθως ο πόνος είναι καλά ανεκτός, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να καταστήσει ανήμπορη τη γυναίκα. Σε κάθε περίπτωση, ο πόνος υποχωρεί με κοινά παυσίπονα.
 • Ευαισθησία στους μαστούς.
 • Μεταβολές στη γεύση και την όσφρηση.
 • Αυξημένη σεξουαλική επιθυμία.

Προσδιορισμός του χρόνου της ωορρηξίας

Η αναγνώριση του χρόνου της ωορρηξίας με τα παραπάνω σημάδια, μπορεί να είναι σκέτη πρόκληση για ορισμένες γυναίκες. Στα ζευγάρια που επιθυμούν τεκνοποίηση, η πιθανότητα σύλληψης αυξάνεται σημαντικά, όταν η επαφή διεξάγεται κοντά στην ωορρηξία, συνεπώς, η αναγνώρισή της, ενισχύει το ποσοστό της γονιμότητας. Σε σχετική μελέτη, με 100 ζευγάρια που προσπαθούσαν να πετύχουν σύλληψη, το ποσοστό επιτυχίας εκτιμήθηκε σε 50% τον 3ο  μήνα και σε 75% τον 6ο μήνα. Αντίθετα, όταν τα ζευγάρια εφάρμοζαν τη μέθοδο ανίχνευσης της ωορρηξίας, τα αντίστοιχα ποσοστά ανέβηκαν στο 76% το 1ο μήνα και στο 100% τον 7ο μήνα [5].

Η μέθοδος ρυθμού, δηλαδή ο προσδιορισμός της  ωοθυλακιορρηξίας με την καταγραφή της διάρκειας του εμμηνορρυσιακού κύκλου και την τακτική θερμομέτρηση είναι αναξιόπιστη. Εκτός από τη μεγάλη ποικιλία που αναφέρθηκε παραπάνω, η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος συμβαίνει αργά ώστε να είναι χρήσιμη για τη καθοδήγηση του ζευγαριού [5]. Η παρατήρηση στις αλλαγές της βλέννας είναι ακριβέστερη, εντούτοις είναι δυσκολότερο να γίνει αντιληπτή από τη γυναίκα.

Δείτε & κάτι άλλο που μπορεί να σας ενδιαφέρει!

pregnant woman with little shoes

Πιο σύγχρονες και ταυτόχρονα εγκυρότερες μέθοδοι για τον προσδιορισμό της  ωορρηξίας είναι οι εξής:

 • Προσδιορισμός των επιπέδων της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH) και της οιστραδιόλης (Ε). Η απότομη αύξηση στη συγκέντρωση της ορμόνης LH, είναι ευχερής με εξέταση αίματος ή ούρων. Η αύξηση στα ούρα συμβαίνει 12 ώρες μετά από την αντίστοιχη στο αίμα και μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια την ωορρηξία. Ως εκ τούτου, μπορεί να προσδιορίσει τη βέλτιστη χρονική στιγμή για τη σεξουαλική επαφή. Τυπικά, η αύξηση της LH, συμβαίνει 36 ώρες πριν την απελευθέρωση του ωαρίου, συνεπώς ο έλεγχος πρέπει να διεξάγεται ημερησίως, λίγες μέρες πριν την αναμενόμενη ημέρα της ωορρηξίας. Στο εμπόριο, είναι διαθέσιμα test kits για τον προσδιορισμό της LH, εντούτοις, η εφαρμογή τους δεν συστήνεται, αν δεν έχει τεθεί διάγνωση υπογονιμότητας [6,7].
 • Υπερηχογράφημα. Με το υπερηχογράφημα, αναγνωρίζεται το τριτογενές ή γρααφιανό ωοθυλάκιο, το οποίο είναι ένας κυστικός σχηματισμός στην ωοθήκη, διαμέτρου 16-30 χιλιοστών. Η αναγνώριση του ωαρίου κοντά στην ωοθυλακιορρηξία, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση του κύκλου και της γονιμότητας, εντούτοις δεν χρησιμοποιείται ως πρακτική, για τη καθοδήγηση της συνουσίας, κυρίως επειδή απαιτούνται σειριακά υπερηχογραφήματα για την επιβεβαίωση της ωορρηξίας [8].

 

 

Βιβλιογραφία

 1. https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/expert-answers/ovulation-signs/faq-20058000
 2. https://www.webmd.com/baby/am-i-ovulating#1
 3. https://www.acog.org/womens-health/faqs/fertility-awareness-based-methods-of-family-planning
 4. https://www.nhs.uk/common-health-questions/womens-health/how-can-i-tell-when-i-am-ovulating/
 5. Stanford JB, White GL, Hatasaka H. Timing intercourse to achieve pregnancy: current evidence. Obstet Gynecol 2002; 100:1333.
 6. McGovern PG, Myers ER, Silva S, et al. Absence of secretory endometrium after false-positive home urine luteinizing hormone testing. Fertil Steril 2004; 82:1273.
 7. Taylor AE, Khoury RH, Crowley WF Jr. A comparison of 13 different immunometric assay kits for gonadotropins: implications for clinical investigation. J Clin Endocrinol Metab 1994; 79:240.
 8. Uptodate 2020. Corrine K Welt. Evaluation of the menstrual cycle and timing of ovulation.

 

Απόψεις και άλλες δηλώσεις που εκφράζονται από χρήστες και τρίτα μέρη (π.χ., επιστημονικούς συνεργάτες) είναι αποκλειστικά δικές τους και δεν αποτελούν απόψεις της Frezyland by Frezyderm. Την ευθύνη για περιεχόμενο που δημιουργείται από τρίτα μέρη φέρουν αποκλειστικά τα μέρη αυτά.