kid height

Τα τελευταία 150 χρόνια ο μέσος όρος του ανθρώπινου αναστήματος στις αναπτυγμένες χώρες έχει αυξηθεί κατά 10 περίπου εκ. γεγονός που οι επιστήμονες αποδίδουν στις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και στη φυσική επιλογή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλα τα παιδιά τείνουν να γίνουν ψηλότερα από τους γονείς τους!

Το μέγεθος ενός τελειόμηνου βρέφους κατά τη γέννηση αντανακλά την επίδραση του ενδομήτριου περιβάλλοντος στην ανάπτυξή του ενώ το μήκος ενός παιδιού 2 ετών σχετίζεται με το μέσο ύψος των γονιών του, αντικατοπτρίζοντας την επιρροή των γονιδίων.

Πολλά είναι τα νοσήματα που μπορεί να επηρεάσουν το ύψος ενός παιδιού ανάλογα με την ηλικία του. Γενετικά καθορισμένα σύνδρομα, ενδοκρινοπάθειες, φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου ή νεφροπάθειες είναι μερικά από αυτά. Η τακτική παρακολούθηση της ανάπτυξης του παιδιού σύμφωνα με τα διαγράμματα-καμπύλες ανάπτυξης βοηθά στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση αυτών των νοσημάτων.

Τι ρόλο παίζει η διατροφή ενός παιδιού στο ύψος του;

Το ύψος που θα φτάσει ένα παιδί είναι γενετικά καθορισμένο. Επηρεάζεται όμως σημαντικά από περιβαλλοντικούς παράγοντες από τους οποίους ο σπουδαιότερος είναι η διατροφή. Η ισορροπημένη διατροφή και η ικανοποιητική πρόσληψη θρεπτικών συστατικών (μετάλλων και βιταμινών) μπορούν να δώσουν στον οργανισμό τη δυνατότητα να φτάσει στο τελικό ύψος- στόχο για αυτόν. Τόσο η μη ικανοποιητική πρόσληψη θερμίδων ή η συνεχόμενη αποφυγή συγκεκριμένων τροφίμων όσο και η παχυσαρκία μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη του παιδιού και το τελικό του ανάστημα.

Μπορούμε να προβλέψουμε το ύψος που θα έχει το παιδί όταν ενηλικιωθεί;

Δείτε & κάτι άλλο που μπορεί να σας ενδιαφέρει!

kids eating

Η απόλυτα ακριβής πρόβλεψη του τελικού ύψους ενός παιδιού δεν είναι δυνατή και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τους τρόπους υπολογισμού που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να έχουν απόκλιση έως και 5 εκ. (είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω).

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη και το δυνητικό σφάλμα του υπολογισμού μπορούμε να βρούμε το ύψος ενός παιδιού:

  • διπλασιάζοντας το μήκος σώματος του σε ηλικία δύο ετών
  • διαιρώντας το άθροισμα του ύψους του πατέρα (σε εκ.) και του ύψους της μητέρας (σε εκ.) δια δύο και στη συνέχεια προσθέτοντας 6 εκ. αν πρόκειται για αγόρι ή αφαιρώντας 6 εκ. αν πρόκειται για κορίτσι, δηλαδή: (Υπ+Υμ)/2 +/-6εκ.
  • αντιστοιχώντας την καμπύλη ανάπτυξης που ακολουθεί το παιδί στην ηλικία των 18 ετών

Μπορεί η άθληση να επηρεάσει το ύψος του παιδιού;

Η άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής κάθε υγιούς παιδιού και γι αυτό το λόγο έχουν διενεργηθεί εκατοντάδες μελέτες με σκοπό να βρεθεί η συσχέτιση μεταξύ άθλησης και ανάπτυξης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η επίδραση της άσκησης στο ύψος του παιδιού είναι αμελητέα αν και φαίνεται ότι αυτό διαφοροποιείται από άτομο σε άτομο και από το είδος της αθλητικής δραστηριότητας. Για παράδειγμα, έχει φανεί ότι οι αθλήτριες της ενόργανης γυμναστικής έχουν την τάση να μένουν κοντύτερες (γεγονός που μπορεί να επηρεάζεται και από τις διατροφικές τους συνήθειες) σε αντίθεση με τις κολυμβήτριες ή τα αγόρια ανεξαρτήτως του αθλήματος στο οποίο συμμετέχουν.

Συνοψίζοντας, η παρακολούθηση της αύξησης του ύψους ενός παιδιού αποτελεί απαραίτητο στοιχείο του ελέγχου της καλής ανάπτυξής του. Δεδομένου ότι επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, ο παιδίατρος μπορεί να συστήσει εργαστηριακές εξετάσεις ή εκτίμηση από κάποιον ειδικό ώστε με την κατάλληλη παρέμβαση να καταφέρει το παιδί να φτάσει στο προσδοκώμενο τελικό του ύψος.

Απόψεις και άλλες δηλώσεις που εκφράζονται από χρήστες και τρίτα μέρη (π.χ., επιστημονικούς συνεργάτες) είναι αποκλειστικά δικές τους και δεν αποτελούν απόψεις της Frezyland by Frezyderm. Την ευθύνη για περιεχόμενο που δημιουργείται από τρίτα μέρη φέρουν αποκλειστικά τα μέρη αυτά.

Βιβλιογραφία:

  1. Medscape Short Stature Updated: Feb 08, 2019 : Sunil Kumar Sinha, MD; Chief Editor: Robert P Hoffman
  2. Nutrition and Growth Measurement Updated: Mar 17, 2016 Maryellen Flaherty-Hewitt, MD, FAAP; Chief Editor: Mark W Kline, MD