giving birth

Ο φυσιολογικός τοκετός έχει τρία στάδια.

  1. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τον αρχόμενο τοκετό και την ενεργό φάση των ωδίνων μέχρι τη τελεία διαστολή του τραχήλου.
  2. Το δεύτερο στάδιο που ξεκινάει με τη τελεία διαστολή του τραχήλου και την εξώθηση της επιτόκου, μέχρι τη γέννηση του νεογνού.
  3. Το τρίτο στάδιο της υστεροτοκίας, δηλαδή της εξόδου του πλακούντα (ύστερο) και της σύσπασης της μήτρας.

Κάθε στάδιο είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί με επιτυχία, προκειμένου να μεταβούμε στο επόμενο. Η ομαλή εξέλιξη και των τριών σταδίων είναι που καθορίζει έναν επιτυχημένο φυσιολογικό τοκετό.

 

Τι συμβαίνει στο πρώτο στάδιο του τοκετού;

Στο στάδιο αυτό, η επίτοκος αρχικά είναι ξεκούραστη, και οι ωδίνες της μήτρας, ασθενείς σε ένταση και αραιές σε συχνότητα. Αργότερα, οι συστολές της μήτρας γίνονται ολοένα ισχυρότερες αλλά και συχνότερες, έως κάθε 3-4 λεπτά η μία με την επόμενη (ενεργή φάση). Οι ωδίνες οδηγούν προοδευτικά στη διαστολή και την εξάλειψη του τραχήλου, ενώ ο χρόνος της ηρεμίας (ή παύλας) μεταξύ τους, δίνει τη δυνατότητα στην επίτοκο να ξεκουραστεί και να οξυγονώσει το μωρό της. Οι ωδίνες είναι απολύτως απαραίτητες για τη διαστολή του τραχήλου. Δίχως τις ωδίνες δεν είναι δυνατή η εξέλιξη του τοκετού.

Το πρώτο στάδιο έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια. Η διάρκεια ποικίλει σημαντικά, από γυναίκα σε γυναίκα, αλλά και μεταξύ των τοκετών της ίδιας γυναίκας. Εκτός από τη παρουσία των ωδίνων, μια σειρά από παράγοντες επηρεάζουν τη χρονική διάρκεια αυτού του σταδίου. Στους παράγοντες περιλαμβάνονται το βάρος και η ηλικία της επιτόκου, η πολυτοκία,  το σχήμα της λεκάνης, η σύσταση και το πάχος του τραχήλου, η θέση και το βάρος του εμβρύου, η θέση της κεφαλής του εμβρύου, το μήκος του ομφαλίου λώρου, η χρήση επισκληριδίου αναλγησίας και άλλοι.

 

Τι συμβαίνει στο δεύτερο στάδιο του τοκετού;

Δείτε & κάτι άλλο που μπορεί να σας ενδιαφέρει!

unhappy pregnant

Το δεύτερο στάδιο του τοκετού είναι το στάδιο της εξώθησης. Αυτό αρχίζει με την τελεία (=πλήρη) διαστολή του τραχήλου και ολοκληρώνεται με τη γέννηση του μωρού.

Η επίτοκος προτρέπεται να σπρώξει με δύναμη προς τα κάτω, κρατώντας την αναπνοή της. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει σε διάφορες στάσεις της εγκύου, εντούτοις για την αποφυγή τραυματισμών προτιμάται η ύπτια θέση στο κρεβάτι. Οι διαδοχικές προσπάθειες της επιτόκου, μαζί με τις συστολές της μήτρας, συνεργικά λειτουργούν ως δύναμη που προωθεί το έμβρυο μέσα από το κολπικό κανάλι.

Αρχικά γεννιέται η κεφαλή του εμβρύου, η οποία συλλαμβάνεται και υποστηρίζεται απαλά, έπειτα γεννιούνται οι ώμοι και το υπόλοιπο σώμα. Ο ομφάλιος λώρος απολινώνεται και τέμνεται και στο νεογνό παρέχεται οξυγόνο για να βοηθηθεί η έναρξη της αναπνοής. Ταυτόχρονα το νεογνό στεγνώνεται με καθαρές πετσέτες και ζεσταίνεται σε ειδική θερμοκοιτίδα. Μόλις σταθεροποιηθεί, το νεογνό παραδίδεται στη ζεστή αγκαλιά της μητέρας του.

 

Τι συμβαίνει στο τρίτο στάδιο του τοκετού;

Το τρίτο στάδιο ξεκινάει αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού. Σε αυτό, πραγματοποιείται η έξοδος του πλακούντα, του οργάνου που έτρεφε το μωρό, τους προηγούμενους μήνες.

Έπειτα, και εφόσον η μητέρα έχει πλέον χαλαρώσει από τις ωδίνες του τοκετού, ο κόλπος και ο τράχηλος ελέγχονται για τραυματισμούς, ενώ παράλληλα βοηθιέται η σύσπαση της μήτρας για να σταματήσει η απώλεια του αίματος.

Με την ολοκλήρωση του τρίτου σταδίου, η μητέρα αφήνεται να ησυχάσει και να ξεκουραστεί στην ανάνηψη, όπου παρακολουθείται από ειδικό προσωπικό για τουλάχιστο 90 λεπτά.

Βιβλιογραφία

  1. Mayo Clinic: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/labor-and-delivery/in-depth/stages-of-labor/art-20046545
  2. Medline Plus: http://emedicine.medscape.com/article/260036-overview
  3. WebMD: https://www.webmd.com/baby/guide/pregnancy-stages-labor
  4. The Merck Manual of Medicine: https://www.msdmanuals.com/professional/gynecology-and-obstetrics/normal-labor-and-delivery/management-of-normal-labor 
Απόψεις και άλλες δηλώσεις που εκφράζονται από χρήστες και τρίτα μέρη (π.χ., επιστημονικούς συνεργάτες) είναι αποκλειστικά δικές τους και δεν αποτελούν απόψεις της Frezyland by Frezyderm. Την ευθύνη για περιεχόμενο που δημιουργείται από τρίτα μέρη φέρουν αποκλειστικά τα μέρη αυτά.