agogi

Η συμμετοχή των γονέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την ειδική αγωγή είναι ζωτικής σημασίας. Το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούν να κάνουν οι γονείς των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι να αναλάβουν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) που καθορίζει τη μαθησιακή πορεία ενός μαθητή. Το ΕΠΕ καθορίζεται από τη διεπιστημονική ομάδα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ύστερα από την προγραμματισμένη αξιολόγηση του μαθητή και την επαφή με τους γονείς.

Οι γονείς κατά την επαφή τους με τη διεπιστημονική ομάδα θα συζητήσουν το ιστορικό του μαθητή και την εικόνα του από την σκοπιά τους. Οι γονείς περνούν πολλές ώρες με το παιδί τους και σε πολλά και διαφορετικά πλαίσια. Η εμπειρία τους αυτή, η παρατηρητικότητά τους και η διάθεσή τους να συμμετέχουν ενεργά στην υποστήριξη του παιδιού είναι εξαιρετικά σημαντική ώστε να σχεδιαστεί το καλύτερο δυνατό ΕΠΕ. Το ΕΠΕ που θα σχεδιαστεί αφορά τις εξειδικευμένες και εξατομικευμένες παρεμβάσεις που θα γίνονται κατά τη μαθησιακή διαδικασία στο σχολείο καθώς και τις παρεμβάσεις που θα γίνονται στο σπίτι ώστε η δουλειά του σχολείου να συμπληρώνεται και να συνεχίζεται και στο σπίτι.

Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος των γονέων;

Οι γονείς παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες.

Οι γονείς έχουν την πληρέστερη εικόνα του σωματικού, κοινωνικού, αναπτυξιακού και οικογενειακού ιστορικού ενός παιδιού. Είναι οι μόνοι ενήλικες στην εκπαιδευτική διαδικασία που μπορούν να συμμετέχουν σταθερά σε όλη τη σχολική σταδιοδρομία του παιδιού. Οι γονείς μπορεί να μην είναι οι ίδιοι εκπαιδευτικοί αλλά κουβαλούν την εμπειρία τους με το δικό τους παιδί. Το γεγονός αυτό τους καθιστά εξαιρετικά σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα των προσώπων που θα υποστηρίξουν το παιδί (πχ δάσκαλο ειδική αγωγής, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ψυχολόγο κτλ.). Οι πληροφορίες που μπορούν να παρέχουν αρχικά αλλά και καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠΕ είναι εξαιρετικά χρήσιμες και κρίσιμες.

Οι γονείς γνωρίζουν καλύτερα τα παιδιά τους.

Ενώ τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο περίπου έξι ώρες την ημέρα, μπορεί να έχουν μόνο λίγα λεπτά από την αμέριστη προσοχή ενός δασκάλου σε μια τάξη. Οι γονείς έχουν την ευκαιρία να καθίσουν δίπλα-δίπλα με τα παιδιά τους, δουλεύοντας τις εργασίες για το σπίτι και άλλες μαθησιακές δραστηριότητες για παρατεταμένες περιόδους.

Οι γονείς συμμετέχουν στις συναντήσεις.

Δείτε & κάτι άλλο που μπορεί να σας ενδιαφέρει!

Mom and daughter washing their teeth

Οι γονείς σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να είναι οι μόνοι ενήλικες που παρακολουθούν στενά τη δουλειά των παιδιών και λαμβάνουν άμεσα από αυτά, σχόλια και ανατροφοδότηση σε σχέση με το ΕΠΕ που υλοποιούν. Κατά συνέπεια, κανείς άλλος δεν έχει την οπτική που έχει ένας γονέας σε μια γενική συνάντηση του σχολείου ή σε μια ειδική συνάντηση με θέμα το παιδί του. Οι γονείς θα πρέπει να συμμετέχουν στις συναντήσεις αυτές για να διασφαλίζουν τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και να παρέχουν πληροφορίες για όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης των παιδιών τους.

Είναι επίσης σημαντικό για τους γονείς να γνωρίζουν καλά τους νόμους που διέπουν την ειδική αγωγή. Δυστυχώς, δεν ακολουθούν όλοι οι διευθυντές των σχολείων τους κανόνες και οι γονείς πρέπει να είναι έτοιμοι να ζητήσουν αυτό που χρειάζονται τα παιδιά τους (πχ περισσότερες ώρες παράλληλης στήριξης ή παρακολούθησης στο τμήμα ένταξης).

Ο ρόλος των γονέων στο ΕΠΕ

Ο ρόλος των γονέων είναι ζωτικής σημασίας κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού του ΕΠΕ. Παρέχουν πληροφορίες για τα δυνατά και αδύνατα σημεία του παιδιού στο σπίτι, βασικές πληροφορίες για το ιστορικό και την ανάπτυξη του παιδιού και πληροφορίες για τυχόν οικογενειακούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη μάθηση του. Επίσης οι γονείς θα πρέπει να είναι έτοιμοι να προσφέρουν μια εικόνα για το εάν οι τρέχουσες στρατηγικές και οι οδηγίες βοηθούν το παιδί να μάθει και να παρέχουν προτάσεις για αλλαγή και βελτίωση.​ Το επίσημο ΕΠΕ μπορεί να διαμορφωθεί μετά από κάθε αξιολόγηση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, έτσι λοιπόν μια τακτική επικοινωνία με τους παιδαγωγούς του παιδιού (στο πλαίσιο της ανταλλαγής σκέψεων και εμπειριών σε σχέση με το παιδί) θα ενισχύσει τις προσπάθειες και από τις δύο πλευρές με τελικό στόχο την ενδυνάμωση του παιδιού.

Έτσι λοιπόν, οι εμπνευσμένοι γονείς αντιλαμβανόμενοι την αξία του ρόλου τους θα πρέπει:

  • Να επικοινωνούν τακτικά και ουσιαστικά με τους δασκάλους και τους άλλους επαγγελματίες. Καλό θα ήταν η επικοινωνία να γίνεται και γραπτώς όποτε είναι δυνατόν, ώστε να μπορούν να ανατρέχουν σε αυτήν.
  • Να κρατούν προσεκτικά αρχεία για την εκπαίδευση του παιδιού, όπως παλαιότερες εκθέσεις αξιολόγησης ή ΕΠΕ.
  • Να μάθουν όσα περισσότερα μπορούν για τις μαθησιακές δυσκολίες ή την αναπηρία του παιδιού.
  • Να παρατηρούν τα στυλ μάθησης του παιδιού. Παρά τα εξειδικευμένα τεστ που προσπαθούν να διακρίνουν πώς τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα, οι γονείς λόγω της καθημερινής επαφής μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επιλογή του αποτελεσματικότερου στυλ.

Να θυμάστε τέλος πως ως είστε τα σημαντικότερα πρόσωπα για το παιδί σας. Η δική σας ουσιαστική υποστήριξη θα επηρεάσει θετικά τους ειδικούς που περιβάλλουν το παιδί αλλά και το ίδιο το παιδί.

  1. Παντελιάδου, Σ. (2015). Η αλφαβήτα που μπερδεύει – Κοντά στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Εκδόσεις Πεδίο.
  2. Στασινός, Δ. (2016). Η ειδική εκπαίδευση 2020 plus. Εκδόσεις Παπαζήση.