… να ξέρεις πού βρίσκεται τι, πριν καν το ζητήσει.