Χριστούγεννα σημαίνει… «Όχι τη φάτνη στο στόμα αγάπη μου. Τι έχουμε πει;»