Μέσα στο ψυγείο βλέπουμε 5 τάπερ που το καθένα έχει ξεχωριστό post it με το όνομα του φαγητού και τις ημέρες της εβδομάδας. Θα μπορούσε κάθε post it να έχει επάνω του σχεδιασμένο το φαγητό που περιέχει