… να ξέρεις την άλφα βήτα, τουλάχιστον σε 3 γλώσσες, απ’ την καλή και την ανάποδη.

Δείτε & κάτι άλλο που μπορεί να σας ενδιαφέρει!