Μαμά σημαίνει… να μη σε νοιάζει τι θα γίνει όταν μεγαλώσει, αρκεί να μεγαλώσει επιτέλους.