Το παιδί σας είναι φέτος πρώτη, δευτέρα ή τρίτη τάξη του δημοτικού; Σχολείο από το σπίτι με τη Frezyland!
Ο σύνδεσμος που ακολουθήσατε δεν είναι έγκυρος.